Vraag & Antwoord

Nee, het is het plan van het kernteam bestaande uit ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis. Zij hebben de handen ineengeslagen om de zorg in de regio in de toekomst beschikbaar te houden voor alle inwoners.

Door maatschappelijke veranderingen en stijgende levensverwachting van de bevolking verandert de zorgvraag in Drenthe en Zuidoost-Groningen, net als in heel Nederland. Het kernteam is ervan overtuigd dat met dit plan de zorg in de regio beschikbaar blijft voor alle inwoners en voldoet aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook wordt hiermee proactief ingespeeld op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen.

Het kernteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

Ja, uit onderzoek is gebleken dat dit op afzienbare termijn niet haalbaar is. Volgens het plan, dat vanuit de aangesloten ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen is opgesteld, blijven er voor de komende periode van tien jaar twee algemene, brede ziekenhuizen in Drenthe bestaan: in Assen en Emmen.

De komende maanden gaan we de plannen concreet uitwerken. Dan krijgen we ook meer duidelijkheid over de inzet van medewerkers. Het werk zal zich verplaatsen binnen de regio. In zijn totaliteit gaat het niet om minder werk.

Het kernteam gaat de komende maanden met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, inwoners, de ambulancedienst, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en overheden in gesprek  om het plan toe te lichten, over de invulling ervan en om te luisteren naar hun zorgen en behoeftes. Voor inwoners worden er verschillende inspraakavonden georganiseerd. Mocht u al eerder uw ideeën willen delen, mail ze alvast via het contactformulier onderaan deze pagina of rechtstreeks naar kernteam@zorgvoorregio.nl.