Het plan

Een kernteam van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars heeft de handen ineengeslagen om de zorg voor de regio beschikbaar te houden. Om alle inwoners de juiste zorg op de juiste plek te geven, ontwikkelde het kernteam een gezamenlijk plan dat voldoet aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook speelt het hiermee proactief in op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Het kernteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

Het plan voor de zorg in de regio:

  • basiszorg blijft in alle ziekenhuizen van Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen behouden. U kunt hier terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek en eenvoudige ingrepen zoals heup- en knieoperaties;
  • ingewikkelde ziekenhuiszorg wordt geconcentreerd in Assen, Emmen en Scheemda. Denkt u aan spoedopnames, acute operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname;
  • planbare zorg in Stadskanaal en Hoogeveen wordt uitgebreid door uitbreiding en opzet van expertisecentra. Dit betreft mammachirurgie en bijvoorbeeld orthopedie en ouderenzorg.

Dit betekent:

  • basiszorg blijft in alle klinieken;
  • in Hoogeveen en Stadskanaal blijft 80% van het huidige zorgaanbod;
  • alleen voor niet-levensbedreigende spoedvragen kunt u overdag én in de avond, doordeweeks en in het weekend, terecht bij een spoedpost in Hoogeveen en Stadskanaal;
  • werkgelegenheid blijft behouden in de regio.

Het kernteam spreekt de komende maanden over de invulling van het plan met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, de ambulancedienst, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), overheden en inwoners. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van 2019 de eerste stappen te zetten.