Aanmelden inwonersbijeenkomsten

Zorg voor de regio is een samenwerking van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars als antwoord op de veranderende zorgvraag, de schaarste aan medisch personeel en hedendaagse kwaliteitseisen. De partijen blijven ook dit najaar in gesprek met inwoners via lokale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten lichten medisch specialisten, huisartsen en medewerkers van de ambulancediensten het plan en de inrichting van de zorg in de regio nader toe.

Als bekend is waar en wanneer de bijeenkomsten zijn, informeren wij u via deze website.