Verschuivingen in zorg: statusupdate

Sinds 6 januari is ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal een weekziekenhuis met een basisspoedpost. Hierdoor gaat sommige zorg naar andere ziekenhuizen in de regio. Alle regionale zorgpartners werken nauw samen bij deze verschuiving in Drenthe en Zuidoost-Groningen. De verplaatsing wordt wekelijks gemonitord en geëvalueerd. De intensieve voorbereiding en gezamenlijke monitoring in de regio dragen eraan bij dat de eerste periode in grote lijnen verlopen is zoals verwacht.

Patiënten kunnen sinds 6 januari in ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal door de week terecht voor alle basisziekenhuiszorg en ingeplande operaties. Voor spoedgevallen is er zeven dagen in de week tot 23.00 uur een nieuwe basisspoedpost voor niet-levensbedreigende situaties, zoals een sportblessure, botbreuk of een snijwond.
Huisartsen, ziekenhuizen en ambulancediensten werken sinds 2018 intensief samen om het nieuwe zorglandschap in Drenthe en Zuidoost-Groningen vorm te geven. Zo is er meer plek in de ziekenhuizen van Assen, Emmen en Scheemda gekomen en hebben de ambulancediensten opgeschaald. De veranderingen betekenen een herverdeling van de acute zorg tussen de ziekenhuizen in de regio.

De verplaatsing van patiëntenstromen tussen de ziekenhuizen wordt wekelijks met alle samenwerkende partners gemonitord en geëvalueerd om mogelijke knelpunten snel op te kunnen lossen. Opvallend is dat er vooralsnog iets meer patiënten uit Zuidoost-Groningen naar Emmen blijken te gaan dan voorspeld. De komende maanden kijken we welke soort patiënten nou precies naar Assen, Emmen, en Scheemda gaan en wordt waar nodig bijgestuurd om incidentele drukte samen het hoofd te kunnen bieden.

De Tweede Kamer en het ministerie van VWS voelen zich nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de spoedzorg in de regio. Halverwege dit jaar volgt een evaluatie van de effecten van de wijzigingen in de acute zorg. De Minister complimenteert de regio over de wijze waarop het proces is voorbereid en hoe de zorgpartners de acute zorg gezamenlijk monitoren.