Zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen

Een regieteam van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars heeft de handen ineengeslagen om de zorg voor de regio beschikbaar te houden. Om alle inwoners de juiste zorg op de juiste plek te geven, ontwikkelde het team een gezamenlijk plan dat voldoet aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook speelt het hiermee proactief in op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Het regieteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

 

Lees meer over het plan

Nieuwsartikelen

Basiszorg zoals poliklinische zorg, diagnostiek en kortdurende opnames, blijft voor inwoners in alle ziekenhuizen toegankelijk en beschikbaar. U kunt hier terecht voor onder andere  bloedprikken, een afspraak bij longarts, cardioloog, neuroloog of internist en het maken van een röntgenfoto, MRI of CT.  Ook voor chemotherapie en voor kleine chirurgische ingrepen zoals staar- en spataderoperaties.

Bovendien zijn huisartsen 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en is ambulancezorg binnen 15 minuten ter plekke.

Huisartsen zijn nauw betrokken en bepalen, ook in de toekomst, in samenspraak met u en de medisch specialist waar u voor welke zorg het beste terechtkunt.

Voor verloskunde wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot inrichting van geboortecentra in Hoogeveen en Stadskanaal.

In de ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda wordt u geholpen voor ingewikkelde zorgvragen zoals spoedopnames, acute operaties en voor diagnoses met een hoog risico op opname. Dit betreft bijvoorbeeld een bloedvergiftiging, acute buik- of darmproblemen, pijn op de borst, neurotrauma en ernstige COPD/astma.

Deze ziekenhuizen worden passend ingericht om het aantal patiënten dat verwacht wordt op te vangen.

De aanrijtijden van ambulances blijven voor de hele regio binnen de landelijk geldende normen vallen. Ambulancezorg is binnen 15 minuten ter plekke en de patiënt is binnen de norm van 45 minuten in het ziekenhuis.

 

 

Gedurende de openingstijden van de poliklinieken in Hoogeveen en Stadskanaal zijn de apotheek, het laboratorium (voor onder andere bloedonderzoek), de radiologieafdeling (voor o.a. röntgenfoto’s, scans en echo’s) en de functieafdeling (voor onder andere fietstest en  longfunctieonderzoek) volledig operationeel.

Voor niet-levensbedreigende spoedvragen kunt u overdag én in de avond, doordeweeks en in het weekend, terecht bij een spoedpost.

Ook is in Hoogeveen en Stadskanaal een geplande en kortdurende opname mogelijk na een (laagrisico)behandeling of operatie.

Bovendien is het plan om in de ziekenhuizen van Treant in Stadskanaal en Hoogeveen expertisecentra op te zetten. In Hoogeveen bijvoorbeeld  voor ouderenzorg en orthopedie, en door mammachirurgie uit te breiden. In Stadskanaal zijn de speerpunten onder andere niet-acute ongevalschirurgie (fracturen) en ouderenzorg.