Zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen

Een kernteam van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars heeft de handen ineengeslagen om de zorg voor de regio beschikbaar te houden. Om alle inwoners de juiste zorg op de juiste plek te geven, ontwikkelde het kernteam een gezamenlijk plan dat voldoet aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook speelt het hiermee proactief in op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Het kernteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

Het plan voor de zorg in de regio:

  • basiszorg blijft in alle ziekenhuizen van Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen behouden. U kunt hier terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek en eenvoudige ingrepen zoals heup- en knieoperaties;
  • ingewikkelde ziekenhuiszorg wordt geconcentreerd in Assen, Emmen en Scheemda. Denkt u aan spoedopnames, acute operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname;
  • planbare zorg in Stadskanaal en Hoogeveen wordt uitgebreid door uitbreiding en opzet van expertisecentra. Dit betreft mammachirurgie en bijvoorbeeld orthopedie en ouderenzorg.

Dit betekent:

  • basiszorg blijft in alle klinieken;
  • in Hoogeveen en Stadskanaal blijft 80% van het huidige zorgaanbod;
  • alleen voor niet-levensbedreigende spoedvragen kunt u overdag én in de avond, doordeweeks en in het weekend, terecht bij een spoedpost in Hoogeveen en Stadskanaal;
  • werkgelegenheid blijft behouden in de regio.

Het kernteam spreekt de komende maanden over de invulling van het plan met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, de ambulancedienst, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), overheden en inwoners. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van 2019 de eerste stappen te zetten.

Basiszorg zoals poliklinische zorg, diagnostiek en kortdurende opnames, blijft voor inwoners in alle ziekenhuizen toegankelijk en beschikbaar. U kunt hier terecht voor onder andere  bloedprikken, een afspraak bij longarts, cardioloog, neuroloog of internist en het maken van een röntgenfoto, MRI of CT.  Ook voor chemotherapie en voor kleine chirurgische ingrepen zoals staar- en spataderoperaties.

Bovendien zijn huisartsen 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en is ambulancezorg binnen 15 minuten ter plekke.

Huisartsen zijn nauw betrokken en bepalen, ook in de toekomst, in samenspraak met u en de medisch specialist waar u voor welke zorg het beste terechtkunt.

Voor verloskunde wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot inrichting van geboortecentra in Hoogeveen en Stadskanaal.

In de ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda wordt u geholpen voor ingewikkelde zorgvragen zoals spoedopnames, acute operaties en voor diagnoses met een hoog risico op opname. Dit betreft bijvoorbeeld een bloedvergiftiging, acute buik- of darmproblemen, pijn op de borst, neurotrauma en ernstige COPD/astma.

Deze ziekenhuizen worden passend ingericht om het aantal patiënten dat verwacht wordt op te vangen.

De aanrijtijden van ambulances blijven voor de hele regio binnen de landelijk geldende normen vallen. Ambulancezorg is binnen 15 minuten ter plekke en de patiënt is binnen de norm van 45 minuten in het ziekenhuis.

 

 

Gedurende de openingstijden van de poliklinieken in Hoogeveen en Stadskanaal zijn de apotheek, het laboratorium (voor onder andere bloedonderzoek), de radiologieafdeling (voor o.a. röntgenfoto’s, scans en echo’s) en de functieafdeling (voor onder andere fietstest en  longfunctieonderzoek) volledig operationeel.

Voor niet-levensbedreigende spoedvragen kunt u overdag én in de avond, doordeweeks en in het weekend, terecht bij een spoedpost.

Ook is in Hoogeveen en Stadskanaal een geplande en kortdurende opname mogelijk na een (laagrisico)behandeling of operatie.

Bovendien is het plan om in de ziekenhuizen van Treant in Stadskanaal en Hoogeveen expertisecentra op te zetten. In Hoogeveen bijvoorbeeld  voor ouderenzorg en orthopedie, en door mammachirurgie uit te breiden. In Stadskanaal zijn de speerpunten onder andere niet-acute ongevalschirurgie (fracturen) en ouderenzorg.

Nieuwsartikelen

Vraag & Antwoord

Nee, het is het plan van het kernteam bestaande uit ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis. Zij hebben de handen ineengeslagen om de zorg in de regio in de toekomst beschikbaar te houden voor alle inwoners.

Door maatschappelijke veranderingen en stijgende levensverwachting van de bevolking verandert de zorgvraag in Drenthe en Zuidoost-Groningen, net als in heel Nederland. Het kernteam is ervan overtuigd dat met dit plan de zorg in de regio beschikbaar blijft voor alle inwoners en voldoet aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook wordt hiermee proactief ingespeeld op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen.

Het kernteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

Ja, uit onderzoek is gebleken dat dit op afzienbare termijn niet haalbaar is. Volgens het plan, dat vanuit de aangesloten ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen is opgesteld, blijven er voor de komende periode van tien jaar twee algemene, brede ziekenhuizen in Drenthe bestaan: in Assen en Emmen.

De komende maanden gaan we de plannen concreet uitwerken. Dan krijgen we ook meer duidelijkheid over de inzet van medewerkers. Het werk zal zich verplaatsen binnen de regio. In zijn totaliteit gaat het niet om minder werk.

Het kernteam gaat de komende maanden met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, inwoners, de ambulancedienst, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en overheden in gesprek  om het plan toe te lichten, over de invulling ervan en om te luisteren naar hun zorgen en behoeftes. Voor inwoners worden er verschillende inspraakavonden georganiseerd. Mocht u al eerder uw ideeën willen delen, mail ze alvast via het contactformulier onderaan deze pagina of rechtstreeks naar kernteam@zorgvoorregio.nl.

Contact

Heeft u een vraag? Stel deze dan hier.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.